Genç Avukatlar CMK Tarife Ücretlerine Tepki Gösterdi

Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- SADIK KARAKULOĞLU

Genç avukatlar İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptıkları basın açıklaması ile CMK tarife ücretlerinde yapılan artışlara tepki gösterdi. Av. Aslıhan Arslantaş, “Emeğimizin karşılığını alamıyor olmamız bizi bugün bu açıklamayı yapmak ve CMK sistemini kapatarak boykot ettirmek zorunda bırakmıştır. Kabaca söylemek gerekirse artık CMK, avukatlar için sadece çorba parasıdır. Kaldı ki TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı gerçek enflasyon oranının çok çok altındadır. Belirlenen ücret resmi enflasyonun bile altında kalmıştır” dedi.

Genç Avukatlar bugün İstanbul Adalet Sarayı önünde CMK tarife ücretlerine yapılan artışları protesto ederek basın açıklaması düzenledi. Adliye önünde bir araya gelen avukatlar adına basın açıklamasını okuyan Aslıhan Arslantaş, “Emeğimizin karşılığını alamıyor olmamız bizi bugün bu açıklamayı yapmak ve CMK sistemini kapatarak boykot ettirmek zorunda bırakmıştır” dedi.

Arslantaş şunları söyledi:

“CMK SİSTEMİNİ KAPATARAK BOYKOT ETMEK ZORUNDA KALDIK: Bugün burada toplanmamızın nedeni zorunlu müdafilik kapsamında bilhassa yoksul yurttaşların savunma hakkına hizmet eden biz avukatlara dayatılan angarya ve ekonomik baskılardır. Bilindiği üzere ceza yargılamasında avukatın varlığı hak arama özgürlüğünün teminatı demektir. Avukat olmadan adil bir yargılamadan bahsedilemeyeceği için ceza yargılamamızda zorunlu müdafilik sistemi uygulanmaktadır. Çünkü ceza yargılamasında avukatın varlığı demek işkence, kötü muamele ve hukuksuzlukların uygulanamaması demektir. Bu zorunlu müdafilik hizmeti karşılığındaysa avukata Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre bir ücret ödenir. Ancak bu ücret tarifesi uzun yıllardır ekonomik gerçekliğe aykırı şekilde belirlenmekte olup özellikle son yıllarda artan enflasyon karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu kronikleşmiş sorun yıllardır Adalet Bakanlığı başta olmak üzere karar vericilere defalarca kez bildirilmiş olsa da ne yazık ki yeni açıklanan 2024 yılı tarifesiyle taleplerimizin yine dikkate alınmadığı ortaya koyulmuştur. Adalet Bakanlığı meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları çok iyi bilmesine rağmen  bu yıl için kabul edemeyeceğimiz bir tarife açıklamıştır. Gelinen noktada tarafımızca verilen hizmet bir kamu hizmetinden ziyade angaryaya dönüştürülmüştür. Ancak buradan yurttaşlara belirtmek isteriz ki biz bu hizmeti vermeyi meslek yeminimizi ettiğimiz günki hevesimizle istemekteyiz, fakat emeğimizin karşılığını alamıyor olmamız bizi bugün bu açıklamayı yapmak ve CMK sistemini kapatarak boykot ettirmek zorunda bırakmıştır.

BU EKONNOMİK BASKI VE ANGARYA YURTTAŞIN AVUKATSIZ BIRAKILMAK İSTENDİĞİNİ GÖSTERİR: Nitekim ülkemizde yargılamalarında uzun sürdüğü ortadayken bu süre boyunca verdiğimiz hizmetin karşılığında ödenecek ücret yol ve yemek gibi temel masraflara dahi yetmemektedir. Yani esasen düşünüldüğünde zorunlu müdafiye uygulanan bu ekonomik baskı ve angaryanın nedeni yurttaşların avukatsız bırakılmak istendiğini gösterir. Vatandaş avukatsız bırakılınca neler olacağını takdirlerinize sunuyoruz.

Neresinden tutarsak elimizde kalan bu durum, aslında kronikleşmiş bir sürecin sonucudur. Avukatlar üzerinden egemenlik kurulamamasının, avukatları yıldıramamanın sonucudur. Bizleri ekonomik baskılarla teslim almayı hedeflemektedirler. Buradan ilan ediyoruz, teslim olmayacağız.

ANGARYAYI, EMEĞİMİZİN SÖMÜRÜLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ: TÜİK’in 2023 yılı sonu için açıkladığı enflasyon rakamı yüzde 64’tür. Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı 2024 yılı CMK tarifesi ise yüzde 58 oranında bir zam öngörmektedir. Bunun adı sadece teknik anlamda zamdır, ortada aslında yüzde 58 zam da yoktur. Zira basit bir hesaplama yapacak olursak geçen yıl 77 dolara tekabül eden soruşturma dosyası ücreti bu yıl 76 dolara tekabül etmektedir. Bu zam değil, resmen indirimdir. Bir de TL karşılığı bir değerlendirme yapalım. Bugün bir soruşturma dosyası için belirlenen ücret 2 bin 292 TL’dir, vergiler düştükten sonra elimize kalan sadece bin 500 TL’dir bu da yol ve yemek masraflarına denk gelmektedir. Kabaca söylemek gerekirse artık CMK avukatlar için sadece çorba parasıdır. Kaldı ki TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı gerçek enflasyon oranının çok çok altındadır. Belirlenen ücret resmi enflasyonun bile altında kalmıştır.

Bugün bir hekim, bir hakim, bir asker, bir polis, bir memur nasıl ki kamu görevi gördüğü için emeğinin karşılığını alma kaygısı yaşamıyorsa bir avukat da gördüğü kamu hizmetinin karşılığını noksansız alma hakkına sahiptir. İşte biz her gün mesleğimizin ekonomik sorunlarını düşünürken özellikle genç avukatlar olarak bir umut ile beklediğimiz 2024 yılı CMK tarifesi bizlere sefaleti dayatmaktadır.

SEFALETİ KABUL ETMİYORUZ: Biz genç avukatlar buna sessiz kalmıyoruz. Bugünkü amacımız sesimizi ve sorunlarımızı kamuoyuna, karar vericilere ve diğer meslektaşlarımıza doğrudan genç sesimizle duyurmaktır. Sefaleti kabul etmiyoruz. Biz avukatız, hak savunucusuyuz, biz hakkımızı almasını biliriz. Buradan, üyesi olduğumuz baroların da bu konuda daha etkili ve Adalet Bakanlığı’nı sıkıştıran eylemliliklerde bulunmasını talep ediyoruz. Bugün başlattığımız şeyin anlık bir öfkeyle gelişen bir girişim olmadığını, bu durumdan doğrudan etkilenen en çok genç avukatların olduğunu, bugün toplanma nedenimizin mücadele dolu bir sürecin ilk adımı olduğunu, tarifenin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne eşitlenmesi gerektiğini, aksi halde gençliğimizin dinamizmi sayesinde güçlü ve etkili eylemlere devam edeceğimizi buradan ilan ediyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x